Het handboek richt zich op het verstrekken van kennis aan de leerkrachten en schoolgerelateerde professionals (schooldirecteuren, ondersteunend personeel, enz.) over individuele risicofactoren, waaronder agressief gedrag bij kinderen, impulsiviteit, lage onderwijsprestaties en agressieve overtuigingen en houdingen.