Namen tega priročnika je učiteljem ponuditi nabor tehnik in znanj, s katerimi bi v svojem razredu lahko vzpostavili ustrezno pozitivno vzdušje in pravila obnašanja.