Целта на този интелектуален резултат е да предостави допълнително обучение на учителите относно това как учениците да могат да бъдат въвлечени в изграждането на общи правила за поведение в класната стая.