Lichtkrant

Slachtofferschap van medeleerlingen en subjectieve gezondheid onder studenten die een beperking of chronische ziekte melden in 11 westerse landen

 Het hoofddoel van deze studie is het vergelijken van de associatie tussen peer victimization en subjectieve gezondheid tussen kinderen met een beperking of chronische ziekte (D/CI).

 Dit artikel maakt gebruik van gegevens die verzameld zijn in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Wereldgezondheidsorganisatie in 2005-2006, Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). In elk deelnemend land werd een nationale representatieve steekproef van scholen en klassen verkregen (cluster sampling design) om een minimale steekproefgrootte van 1536 leerlingen per leeftijdsgroep per land te bereiken (streefgemiddelde leeftijd was 11,5, 13,5 en 15,5 jaar) om prevalentieschattingen te verzekeren. De deelname was anoniem en er werd vrijwillige toestemming verkregen van ouders en studenten.

 Hieruit kan worden afgeleid dat de consensus in de meeste westerse landen over het belang van een inclusief onderwijssysteem en het hogere niveau van integratie van studenten met chronische aandoeningen in het reguliere onderwijs het belangrijk maakt om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de integratie. Gezondheidsrisicogedrag zoals pesten wordt zelden bestudeerd bij studenten met D/CI.  Tot slot roepen de onderzoeksresultaten specifieke vragen op met betrekking tot de scholing van leerlingen met D/CI op gewone scholen en kunnen ze helpen bij het sturen van het onderwijsbeleid op nationaal of lokaal niveau om hun inclusie te verbeteren..

Link: https://academic.oup.com/eurpub/article/23/3/421/540302

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze site zo optimaal mogelijk te maken. Indien je de website blijft gebruiken zonder de instellingen aan te passen, of je klikt hieronder op 'aanvaarden' geef je toestemming voor het gebruik.

Sluiten