Lichtkrant

Pesten en slachtofferschap onder jongeren: De rol van etniciteit en de etnische samenstelling van schoolklassen

Deze studie onderzoekt de relaties tussen etniciteit, peer-reported pesten en slachtofferschap, en of deze relaties werden gematigd door de etnische samenstelling van de schoolklassen.

Het artikel heeft tot doel hypotheses te testen zoals;

1- Inheemse Nederlandse jongeren zouden meer slachtoffer worden in klassen met een hoog percentage allochtone leerlingen, en die allochtone jongeren zouden meer slachtoffer worden in klassen met een laag percentage allochtone jongeren.

2 – De etnische verhoudingen van schoolklassen om de frequentie van pesterijen onder leerlingen van etnische meerderheden en minderheden te beïnvloeden.

3 – Jongens om meer dan meisjes te pesten en het slachtoffer te worden van pesterijen.

 Deelnemers waren 2386 jongeren (gemiddelde leeftijd: 13 jaar en 10 maanden; 51,9% jongens) uit 117 schoolklassen in Nederland. De dataverzameling vond plaats in de klaslokalen tijdens één reguliere schoolles met vragenlijsten.

 Het onderzoek toont aan dat het in de huidige samenlevingen met een toenemend aantal etnische minderheden belangrijk is om bij de studie van pesten en slachtofferschap rekening te houden met de rol van de etniciteit van de leerlingen en de etnische samenstelling van de schoolklassen. Een belangrijke implicatie van de onderzoeksresultaten is dat scholen zich ervan bewust moeten zijn dat etniciteit een rol kan spelen bij pesten en slachtofferschap. Daarnaast suggereert het onderzoek dat het samenbrengen van etnische minderheden en leden van etnische meerderheidsgroepen in één schoolklas niet automatisch leidt tot positieve interetnische contacten. Aangezien bewezen is dat slachtofferschap meer voorkomt in meer etnisch heterogene schoolklassen en dat etnische minderheden meer pestgedrag vertonen in deze klassen, kan het belangrijk zijn om inspanningen te leveren om de waargenomen statusverschillen en ongelijkheden tussen etnische groepen te verminderen. Voorts zou men manieren moeten vinden om kansen voor positieve sociale interactie tussen leden van de etnische meerderheid en minderheidsgroepen en intergroepsvriendschappen te verhogen. 

Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-008-9355-y

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze site zo optimaal mogelijk te maken. Indien je de website blijft gebruiken zonder de instellingen aan te passen, of je klikt hieronder op 'aanvaarden' geef je toestemming voor het gebruik.

Sluiten