Lichtkrant

Kwaliteit van leven van kinderen met cerebrale parese: Een cross-sectioneel KIDSCREEN-onderzoek in het zuiden van Nederland

De huidige studie heeft tot doel de kwaliteit van leven (QoL) van 8-18 jarige kinderen met een cerebrale parese (CP) in Zuid-Nederland te vergelijken met een steekproef van Europese kinderen uit de algemene populatie en factoren te onderzoeken die verband houden met mogelijke verschillen.

 Onderzoek uitgevoerd als een cross-sectioneel KIDSCREEN-52 (by-proxy versie) onderzoek met deelname van de ouders van 80 van de 81 kinderen. Twee T-testen werden gebruikt om domeinscores tussen groepen te vergelijken.

 Ouders rapporteerden significant hogere Kwaliteit van Leven (QoL) voor de domeinen ouderrelatie & thuisleven en schoolomgeving. Aan de andere kant werd een significant lagere QoL gerapporteerd voor de domeinen van psychisch welzijn, sociale ondersteuning & peers, en sociale acceptatie. Factoren die geassocieerd werden met afwijkende QoL-scores waren lagere cognitieve niveaus, minder communicatieve vaardigheden en hogere GMFCS-niveaus.

 Als conclusie; deze studie beschrijft het QoL profiel van 80 kinderen met CP die in Zuid-Nederland wonen, zoals gemeten met behulp van de by-proxy versie van de KIDSCREEN-52. De onderzochte kinderen hebben een relatief lage QoL op het gebied van lichamelijk welzijn, sociale steun & leeftijdgenoten en sociale acceptatie, maar een relatief hoge QoL op het gebied van de ouderrelatie & het huiselijke leven en de schoolomgeving. Deze bevindingen geven een beter inzicht in de QoL van Nederlandse kinderen met CP. Ze kunnen worden gebruikt om zorgverleners en dienstverleners te informeren en om gezondheidsprogramma’s te richten op het verhogen van de QoL in deze groep kinderen naar geïdentificeerde probleemdomeinen.

Link: https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cnsnddt/2014/00000014/00000001/art00017

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze site zo optimaal mogelijk te maken. Indien je de website blijft gebruiken zonder de instellingen aan te passen, of je klikt hieronder op 'aanvaarden' geef je toestemming voor het gebruik.

Sluiten