Lichtkrant

Fysieke, verbale en relationele vormen van pesten onder Duitse studenten: Leeftijdtrends, genderverschillen en correleert

De belangrijkste doelstellingen van deze studie zijn

1- ) Nagaan hoe vaak er verschillende vormen van pesten voorkomen onder Duitse leerlingen van middelbare scholen, aan de hand van een herziene versie van de Pester/ Slachtoffer Vragenlijst (BVQ), die expliciet ook relationele pesten omvat.

2-) Onderzoeken of leeftijdsontwikkelingen en sekseverschillen een afspiegeling zijn van de bevindingen van andere landen.

3 -) Analyse van zaken die relevant zijn voor preventieve strategieën ter bestrijding van pesten (bijvoorbeeld om overlappende vormen van pesten vast te stellen en om de impact van de omvang van de klas op pesten te bepalen).

4-) Tot slot worden aan de hand van verschillende items van de vragenlijst die worden gebruikt om pesten te beoordelen, kenmerken of combinaties van kenmerken (psychosociale correlaties) onderzocht die geassocieerd worden met toenemende pesterijen, om patronen van typische kenmerken van pesters en slachtoffers vast te stellen.

Twee scholen zijn onderzocht als bestaande uit leerlingen uit twee verschillende Duitse deelstaten: Wittmund, Nedersaksen en de stadstaat Bremen

Pesten is beoordeeld (pesten van anderen en gepest worden (slachtofferschap)) met een Duitse versie van de BVQ. De BVQ is een anoniem zelfrapportage-instrument dat wereldwijd veelvuldig wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de omvang van pesterijen en om een basis te leggen voor schoolbrede initiatieven tegen pesterijen.

Tot slot is dit onderzoek een van de eerste dat een gedetailleerd beeld geeft van schoolpesterijen onder leerlingen uit een grote steekproef in Duitsland, met aandacht voor verschillende vormen van pesten. We hebben in het bijzonder rekening gehouden met de complexe invloed van geslacht en leeftijd om een uitgebreide analyse te presenteren. Deze studie zal dat hopelijk doen:

  • een belangrijke bijdrage leveren aan de veelheid aan internationale onderzoeksresultaten (vooral door het gebrek aan gepubliceerd Duits onderzoek naar pesten),
  • verder onderzoek in Duitstalige landen te stimuleren (inclusief de publicatie van studieresultaten in internationale tijdschriften) en
  • leiden tot empirisch onderbouwde (leeftijds- en genderspecifieke) inspanningen ter voorkoming van pesten op school.

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ab.20128

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze site zo optimaal mogelijk te maken. Indien je de website blijft gebruiken zonder de instellingen aan te passen, of je klikt hieronder op 'aanvaarden' geef je toestemming voor het gebruik.

Sluiten