Lichtkrant

Een vergelijking van twee benaderingen van de studie van negatieve peer behandeling: Algemeen Slachtofferschap en problemen met pesten/victimiteitsproblemen bij Duitse scholieren

Deze studie verwijst naar twee tradities als de ‘bullebak/slachtoffer’ en de ‘algemene slachtofferbenadering’. Hoewel de termen ‘pesten’ en ‘slachtofferschap’ door elkaar worden gebruikt, wordt betoogd dat deze concepten zijn afgeleid van benaderingen die verschillen in de conceptuele definities van negatieve peer behandeling, onderzoeksmethodologieën, en de relatieve interesse in groeps- en individuele fenomenen. Verrassend genoeg zijn er weinig pogingen ondernomen om de onderzoeksresultaten over deze benaderingen heen te integreren. Daarom probeert deze studie ons begrip van de ervaringen van kinderen met negatieve behandeling door middel van een systematische vergelijking van de twee dominante benaderingen van de studie van dit fenomeen te vergroten.

 Deelnemers waren 217 kinderen (97 jongens en 120 meisjes) die twee verschillende Gymnasia in München, Duitsland, bezochten. Alle kinderen zaten in de zesde klas (leeftijd = ongeveer 11 jaar).  Samengevat dragen de resultaten van deze studie bij aan de bestaande literatuur op dit gebied door de bevindingen over relationele victimisatie te reproduceren in een Duitse steekproef en door zowel de verwantschap als het onderscheidend vermogen van slachtofferschapsconstructies te illustreren, afgeleid van de twee huidige benaderingen van de studie van negatieve peer treatment. Omdat eerdere studies typisch geopereerd werden vanuit de pestkop/slachtoffer of de algemene slachtofferbenadering, kon men enkel speculeren over de relaties tussen de verschillende slachtofferschapsconstructies. De onderzoeksbevindingen suggereren dat, hoewel er een gematigde mate van overlapping is tussen de hier gemeten constructen, blijvende aandacht moet worden besteed aan de genderverschillen in de ervaringen van kinderen met negatieve behandeling door leeftijdsgenoten, alsook aan de unieke impact van verschillende vormen van negatieve behandeling door leeftijdsgenoten op de aanpassing van kinderen. Verder onderzoek is nog nodig om de unieke effecten van collectieve agressie tegen een slachtoffer beter te onderscheiden van niet-collectieve vormen van mishandeling door leeftijdgenoten.

Deze studie verwijst naar twee tradities als de ‘bullebak/slachtoffer’ en de ‘algemene slachtofferbenadering’. Hoewel de termen ‘pesten’ en ‘slachtofferschap’ door elkaar worden gebruikt, wordt betoogd dat deze concepten zijn afgeleid van benaderingen die verschillen in de conceptuele definities van negatieve peer behandeling, onderzoeksmethodologieën, en de relatieve interesse in groeps- en individuele fenomenen. Verrassend genoeg zijn er weinig pogingen ondernomen om de onderzoeksresultaten over deze benaderingen heen te integreren. Daarom probeert deze studie ons begrip van de ervaringen van kinderen met negatieve behandeling door middel van een systematische vergelijking van de twee dominante benaderingen van de studie van dit fenomeen te vergroten.

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1348/026151002166451

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze site zo optimaal mogelijk te maken. Indien je de website blijft gebruiken zonder de instellingen aan te passen, of je klikt hieronder op 'aanvaarden' geef je toestemming voor het gebruik.

Sluiten