Lichtkrant

Cross-National Time Trends in de ontwikkeling van het aantal slachtoffers van pesten in 33 landen Onder kinderen van 11, 13 en 15 jaar van 2002 tot 2010

Het huidige onderzoek heeft tot doel landen te identificeren waar de slachtoffering van pesterijen over een periode van 8 jaar is toegenomen of afgenomen, en die als basis dienen voor de interpretatie van het beleid, met name rond sociaal beleid dat het pestengedrag van schoolgaande kinderen beïnvloedt.

 De Health Behavior in School-aged Children (HBSC) studie verzamelt om de 4 jaar gegevens van nationaal representatieve steekproeven van 11-, 13- en 15-jarige kinderen, met behulp van anonieme zelfrapportagevragenlijsten die op school worden afgenomen. Dit artikel gebruikte HBSC-gegevens die in 2001-2002, 2005-2006 en 2009-2010 uit 33 landen en regio’s werden verzameld. De totale steekproefomvang voor deze studie was 581 838 kinderen.

 Slachtoffer van pesten werd beoordeeld aan de hand van de vraag ‘Hoe vaak bent u de afgelopen maanden op school gepest’; met de antwoordopties

a) ‘Ik ben de afgelopen maanden niet gepest op school’,

b) “Het is maar een of twee keer gebeurd”, “2-3 keer per maand”,

c) “ongeveer één keer per week” en

d) “Meerdere keren per week”.

 Concluderend kan worden gesteld dat dit artikel een dalende trend laat zien in het slachtofferschap van pesterijen onder jongens en meisjes in een derde van de deelnemende landen; slechts weinig landen melden een stijgende trend in het slachtofferschap van pesterijen. Hoewel deze resultaten positief zijn, is het belangrijk om te erkennen dat slachtofferschap voor een aantal schoolgaande kinderen nog steeds een vrij vaak voorkomende schadelijke ervaring is en dat verdere inspanningen moeten worden geleverd om pesten verder terug te dringen. Bovendien bestaan er nog steeds aanzienlijke verschillen tussen de landen en de inconsistentie van de nationale tendensen heeft belangrijke implicaties voor de ontwikkeling en evaluatie van het beleid. Zoals:

  • De inconsistentie in de richting benadrukt het belang van continuïteit in het nationale beleid om consistente trajecten in stand te houden; de uitvoering van het beleid tot er een daling wordt gemeld, is onvoldoende; een voortdurende inspanning is nodig om de dalende trend te handhaven.
  • De genderverschillen in belangrijke trends wijzen erop dat genderspecifieke programma’s een nuttig instrument kunnen zijn om de genderverschillen die in dit artikel worden gepresenteerd, aan te pakken.
  • Landen die een consistente neerwaartse trend in het slachtofferschap van pesterijen melden, kunnen als leidraad en informatiebron dienen voor andere landen om pesterijen verder terug te dringen.

Link: https://academic.oup.com/eurpub/article/25/suppl_2/61/590463

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze site zo optimaal mogelijk te maken. Indien je de website blijft gebruiken zonder de instellingen aan te passen, of je klikt hieronder op 'aanvaarden' geef je toestemming voor het gebruik.

Sluiten